Τιμή Φυσικού Αέριου PDF Εκτύπωση

altΑπό 1η Οκτωβρίου 2011 η ΕΠΑ Αττικής εφαρμόζει τη νέα τιμολογιακή πολιτική που βασίζεται πλέον στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, η τιμή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ), θα λαμβάνουν ένα ενιαίο τιμολόγιο, το ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ «Ο», το οποίο αντικαθιστά το ισχύον τιμολόγιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τοειδικόΤιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής «ΚΣ» για το οποίο ισχύουν και ειδικές εκπτώσεις.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική θα ισχύσει για τις καταναλωθείσες ποσότητες από 1/10/2011 και έπειτα, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου μέχρι και την τιμή Σεπτεμβρίου 2011 θα προκύψουν βάσει της τιμολογιακής πολιτικής ανταγωνιστικών καυσίμων.
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 2015
Χρέωση ενέργειας Μήνας Kwh Συντ. μετατροπης
(kWh/Nm3)
€/m3
Ιανουάριος      
Φεβρουάριος      
Μάρτιος      
Απρίλιος      
Μάιος      
Ιούνιος      
  Ιούλιος      
  Αύγουστος      
  Σεπτέμβριος      
  Οκτώβριος      
  Νοέμβριος      
  Δεκέμβριος      

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται το ΦΠΑ (13%) και το ΔΕΤΕ (0,5%) .
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι ΦΠΑ (13%), ΕΦΚ & ΔΕΤΕ (0,5%).

Η χρέωση πώλησης φυσικού αερίου αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, δηλαδή στην κατανάλωση φυσικού αερίου, και στη χρέωση ισχύος (πάγιο κόστος), που είναι ανεξάρτητη της κατανάλωσης και χρεώνεται από την στιγμή εγκατάστασης της μετρητικής διάταξης.

α) Χρέωση ενέργειας
Η μέτρηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου γίνεται περίπου κάθε 60 μέρες και η καταμετρηθείσα κατανάλωση του φυσικού αερίου σε κυβικά μέτρα (m3) επιμερίζεται στους μήνες της περιόδου καταμέτρησης με βάση τον αριθμό των ημερών κάθε μήνα που περιέχεται σε αυτή. Η κατανάλωση σε m3 μετατρέπεται σε kWh με τον συντελεστή μετατροπής kWh/m3 του κάθε μήνα.

Η τιμή του φυσικού αερίου (€/kWh) προ φόρων υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και προκύπτει από το κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και το περιθώριο διανομής της ΕΠΑ Αττικής.
 
Τιμή Φ.Α.  (προ φόρων) = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής

Συντελεστής μετατροπής
Ο συντελεστής μετατροπής, που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας, μετατρέπει τα κυβικά μέτρα (m3) φυσικού αερίου σε kWh και εκφράζει το ενεργειακό περιεχόμενο τους. Ο συντελεστής μετατροπής μεταβάλλεται κάθε μήνα σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου.

β) Χρέωση Ισχύος
Η χρέωση ισχύος εξαρτάται από το εγκατεστημένο φορτίο των συσκευών του καταναλωτή.

γ) Φόροι
Στη συνολική αξία χρέωσης ενέργειας προστίθεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (0,0054€ ανά καταναλωθείσα kWh).

Στη συνολική αξία (χρέωση ενέργειας, χρέωση ισχύος και ΕΦΚ) επιβάλλεται ο ΦΠΑ (13%).

Επίσης το Φυσικό Αέριο επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) που ισούται με το 0,5% επί του συνόλου χρέωσης ενέργειας, χρέωσης ισχύος (από 1/1/12) και ΕΦΚ και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

*Σημείωση
Επισημάινεται ότι οι τιμές φυσικού αερίου (χρέωση ενέργειας) μέχρι και την τιμή Σεπτεμβρίου 2011 έχουν προκύψει βάσει της τιμολογιακής πολιτικής ανταγωνιστικών καυσίμων.
Όπου: η τιμή του φυσικού αερίου υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και προκύπτει από την τελική μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του προηγούμενου μήνα και με καθορισμένο συντελεστή έκπτωσης 18% (από 1/1/2011), ώστε η τελική τιμή χρέωσης του φυσικού αερίου να είναι για όλους τους μήνες του έτους σταθερά 18% οικονομικότερη (από 1/1/2011) από την τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Πηγή : www.aerioattikis.gr

 

 


   έως 31/7/2017

 
follow us on...twiiterfacebook

MecPlan
Ελ. Βενιζέλου 103
Νέα Ιωνία, 14231
Τ : 210 277 1133   

   
Copyright 2011-2023 mecplan.gr - All rights reserved. | Κατασκευή Ιστοσελίδας netikon.gr

               Με ενα click

               ► φυσικό αέριο ► φυσικό αέριο για κεντρική θέρμανση   φυσικό αέριο με επίτοιχο λέβητα  κλιματισμός με φυσικό αέριο ► φωτιστικά 
               δικαιολογητικά αίτησης φυσικού αερίου  ► Τέλη σύνδεσης φυσικού αερίου τιμή φυσικού αερίου  ► προσφορές φυσικού αερίου