Έκπτωση τελών σύνδεσης και Χρηματοδότηση εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου PDF Εκτύπωση

Mέχρι την 16 Δεκεμβρίου 2016 η εταιρία παροχής αερίου προχωρά σε προσφορά έκπτωσης στα τέλη σύνδεσης φυσικού αεριου και σε χρηματοδότηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Η MecPlan αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες σύνδεσης σας με το δίκτυο φυσικού αεριου.
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1)  Άτοκη χρηματοδότηση κόστους εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις φ.α

 

Κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων

Το χρηματοδοτούμενο ποσό και η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται από την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα του κτηρίου και σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

 

Κεντρική Θέρμανση

Εγκατεστημένη ισχύς

(kcal/h)

Χρηματοδοτούμενο Ποσό 

(συμπ. ΦΠΑ)

Διάρκεια Αποπληρωμής

Επιτόκιο

>=200.000

12.300€

3 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

170.000 – 199.999

9.840€

3 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

120.000 – 169.999

7.380€

3 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

35.001-119.999

3.000€

2 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

<35.000

1.200€

2 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

 

Αυτόνομες θερμάνσεις (αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων σε πολυκατοικία ή μονοκατοικιών)

 

Αυτόνομη Θέρμανση

Χρηματοδοτούμενο Ποσό

(συμπ. ΦΠΑ)

Διάρκεια Αποπληρωμής

Επιτόκιο

Ανεξαρτήτου ισχύος

1.200€

2 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

 

Όροι προσφοράς

ü  Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2016.

ü  Η προσφορά ισχύει για Κεντρικές Θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα από 35.001 kcal/h και άνω και καλύπτει το ανώτατο μέχρι το ποσό των 12.300€ (συμπ. ΦΠΑ).

ü  Η προσφορά ισχύει για κάθε αυτόνομη θέρμανση (αυτόνομη σύνδεση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία) ανεξαρτήτου ισχύος λέβητα και μέχρι το ποσό των 1.200€ (συμπ. ΦΠΑ).

ü  Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού  προς την ΕΠΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (18 ή 12 ανάλογα την περίπτωση) πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φ.α.

ü  Η χρηματοδότηση ισχύει για υποβολή προσφοράς και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης από επαγγελματίες εγκαταστάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής (υπάρχει σχετική αναρτημένη λίστα στην ιστοσελίδα www.aerioattikis.gr).

ü  Για τις συμβάσεις με ημερομηνία υπογραφής μέχρι και τις 29 Μαΐου 2015 η ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης γίνεται με την υπογραφή και κατάθεση του προσαρτήματος του χρηματοδοτικού και την κατάθεση του έντυπου χρηματοδότησης στην ΕΠΑ Αττικής.

ü  Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΠΑ Αττικής με την προσκόμιση προς έλεγχο των παρακάτω:

§  Έντυπο χρηματοδότησης

§  Τιμολόγιο εγκαταστάτη και δελτίο αποστολής

§  Φύλλο καύσης εσωτερικής εγκατάστασης

§  Προσάρτημα χρηματοδοτικού υπογεγραμμένο και από όλα συμβαλλόμενα μέρη (καταναλωτής, εγκαταστάτης, ΕΠΑ Αττικής)

ü  Η προσφορά ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου του εγκαταστάτη προς την ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015.  

ü  Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή.

ü  Η προσφορά δεν ισχύει για επαγγελματίες (κατασκευαστές με επαγγελματικό ΑΦΜ).

 

2)    Εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης

 

Δίνεται έκπτωση 50% και 100% στα τέλη σύνδεσης για συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο φ.α. ανάλογα με την κατηγορία πελάτη και την εγκατεστημένη ισχύ.

 

Ø  Κεντρικές Θερμάνσεις

o   100% έκπτωση για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ >= 140.000kcal/h

o   50% έκπτωση για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ από 50.000 kcal/hμέχρι 140.000kcal/h

o   Σε περίπτωση 2 κεντρικών θερμάνσεων στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος άνω των 140.000kcal/h, τότε η 1η παίρνει 100% έκπτωση ενώ η 2η παίρνει 50% έκπτωση (αν είναι άνω των 50.000kcal/h).

o   Σε περίπτωση 1 κεντρικής θέρμανσης και ταυτόχρονα αυτονομιών στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος άνω των 140.000kcal/h, τότε η ΚΘ παίρνει 100% έκπτωση ενώ οι αυτονομίες δεν παίρνουν έκπτωση.

 

Ø  Αυτόνομες Θερμάνσεις

Ανάλογα με τον αριθμό των δυνητικών μετρητών ανά κτήριο (νέα παροχή) δίνονται οι παρακάτω εκπτώσεις σε κάθε νέα σύμβαση:

o   Κτήρια 1 δυνητικού μετρητή (μονοκατοικία):50% έκπτωση στην περίπτωση εγκατεστημένης ισχύος >= 140.000kcal/hανά νέο παροχετευτικό αγωγό (πληρωμή 220€ άνευ ΦΠΑ) .

o   Κτήρια  5+ δυνητικών μετρητών: 50% έκπτωση στην περίπτωση 5+ πολλαπλών συνδέσεων ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (πληρωμή 50€ άνευ ΦΠΑ).

 

Σημείωση: σε περίπτωση μη έγκαιρης ενεργοποίησης του μετρητή εντός 3 μηνών από την τοποθέτησή του, θα καταβάλλεται για κάθε συμβόλαιο η σχετική ρήτρα μη έγκαιρης ενεργοποίησης (240€ άνευ ΦΠΑ).

 

Ø  Επαγγελματίες  

  • 100% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 200.000kcal/h.
  • 50% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.

 

Ø  Ειδικοί Επαγγελματίες

o   100% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 100.000kcal/h.

o   50% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.

o    Στην περίπτωση 2 ειδικών επαγγελματιών στην ίδια παροχή με σύνολο ισχύος άνω των 100.000kcal/h, τότε ο 1ος παίρνει 100% έκπτωση, ενώ ο 2ος παίρνει 50% έκπτωση (αν είναι άνω των 50.000kcal/h).

 

Στις περιπτώσεις πρόσθετων μετρητών σε υπάρχουσα παροχή θα ισχύουν οι εξής εκπτώσεις ανά κατηγορία πελάτη:

 

Ø  Κεντρική Θέρμανση

Εγκατεστημένη Ισχύς

(kcal/h)

Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)

>=140.000

100%

50.000 -139.999

50 %

 

Ø  Επαγγελματίες

Εγκατεστημένη Ισχύς

(kcal/h)

Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)

>=200.000

100%

50.000 -199.999

50 %

 

Ø  Ειδικοί Επαγγελματίες

Εγκατεστημένη Ισχύς

(kcal/h)

Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης (επί του ποσού των 100€)

>=100.000

100%

50.000 - 99.999

50 %

 

Ø  Αυτόνομες θερμάνσεις

Δεν δίνεται καμία έκπτωση για πρόσθετο μετρητή.

 

Όροι προσφοράς έκπτωσης στα τέλη σύνδεσης

ü  Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση μετρητή (με εξαίρεση τις νέες οικοδομές για τις οποίες δίνεται διάστημα 12 μηνών).

ü  Εξαιρούνται όλες οι συνδέσεις για τις οποίες απαιτείται πίεση άνω των 23 mbar ή ωριαία κατανάλωση άνω των 100 Νm3/h.

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας 2102771133.

 

 
follow us on...twiiterfacebook

MecPlan
Ελ. Βενιζέλου 103
Νέα Ιωνία, 14231
Τ : 210 277 1133   

   
Copyright 2011-2024 mecplan.gr - All rights reserved. | Κατασκευή Ιστοσελίδας netikon.gr

               Με ενα click

               ► φυσικό αέριο ► φυσικό αέριο για κεντρική θέρμανση   φυσικό αέριο με επίτοιχο λέβητα  κλιματισμός με φυσικό αέριο ► φωτιστικά 
               δικαιολογητικά αίτησης φυσικού αερίου  ► Τέλη σύνδεσης φυσικού αερίου τιμή φυσικού αερίου  ► προσφορές φυσικού αερίου