Λέβητας συμπύκνωσης 100 kw σε κεντρική θέρμανση στην Ηλιούπολη Εκτύπωση
 Λέβητας συμπύκνωσης 100 kwσε κεντρική θέρμανση στην Ηλιούπολη